Cirkevné zákony a nariadenia

Stratégia rozvoja školstva v ECAV na Slovensku

Zmeny v CPP týkajúce sa evanjelického školstva

Účinnosťou cirkevného zákona č.6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva, boli zrušené nasledujúce cirkevno-právne predpisy:

a, Cirkevný zákon č.3/2006 o cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva v znení cirkevného zákona č. 2/2007

b, Cirkevné nariadenia GP o duchovných správcoch č.3/1999 a 4/2007

c, Cirkevné nariadenie o školských dekanoch č.2/2006

d, Štatúty Metodických centier

e, Oznámenie č.2/1993 o školských výboroch - uznesenie generálneho konventu č.16/93

Cirkevný zákon č.6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva bol uverejnený v Zbierke cirkevno právnych predpisov čiastka 2/2010 20. októbra 2010. Predmetný zákon je na stranách 19 - 26.