Školský rok 2004 - 2005

Zoznam profesorského zboru:
PaedDr. Milan Černaj        FYZ       riaditeľ školy
Mgr. Július Matta        EVN            duchovný správca  školy do 10. 9. 2004, kaplán CZ Prešov
Mgr. Matej Oráč        EVN            duchovný správca  školy od 11. 9. 2004
Mgr. Ľudmila Kónyová        SJL, DEJ            zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Ján Bakalár        EVN            ev. a. v. farár v CZ Prešov
Mgr. Erika Beňová        MAT, FYZ        tr. prof.  v oktáve B
PeadDr. Valentína Černajová    GEO, RUJ        tr. prof.  v sexte
Mgr. Miroslav Čurlík        BIO, GEO        tr.  prof.  v kvarte
Mgr. Radoslava Čurlíková    BIO, GEO        tr.  prof.  v tercii
PhDr. Marián Damankoš    DEJ, NOS        tr.  prof.  v septime
Mgr. Mária Dirgová        TEV            tr. prof. v I. ročníku
Anna Fabuľová            TEV
Kai Fürst            NEJ            lektor nemeckého jazyka
Mgr. Soňa Gaľová        ANJ            tr. prof.  v oktáve A
Mgr. Soňa Grestyová        ANJ            tr. prof.  vo IV. ročníku
Mgr. Andrea Hanzová        NEJ            tr.  prof.  v III. ročníku
Mgr. Ondrej Koč        EVN            ev. a. v. farár v CZ Prešov
Mgr. Zuzana Karabinošová     NEJ            od 1. 2. 2005, návrat zo študijného pobytu v  Nemecku
Ing. Juraj Luščák         INF                
Mgr. Michaela Michalcová    NEJ            tr. prof.  v kvinte
Mgr. Peter Matús        TEV
Mgr. Božena Mišinová        MAT, FYZ, EVN
RNDr. Ľubica Oráčová        FYZ, CHE        tr. prof.  v II. ročníku  
Mgr. Richard Pavlovič        LAT
RNDr. Ján Plačko        FYZ, CHE
Mgr. Viera Policiánová        ANJ
Mgr. Barbara Sabolová        NEJ
PhDr. Milan Skladan        DEJ
Mgr. Miroslava Sopková    NEJ
Mgr. Beáta Tomková        SJL, ANJ             tr. prof. v príme        
Mgr. Zuzana Toporcerová    SJL, HUV
Mgr. Jela Zakarovská         MAT, CHE         tr.  prof. v sekunde