Školský rok 2002 - 2003

V tomto školskom roku nematurovala ani jedna trieda.