Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Evanjelická spojená škola

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Príloha č. 1 - výsledky súťaží EZŠ za školský rok

Príloha č. 2 - výsledky súťaží EKG za školský rok

Príloha č. 3 - správa o činnosti duchovného správcu

Príloha č. 3 - správa o vyučovaní počas mimoriadnej situácie

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Príloha č. 1 - výsledky súťaží EZŠ za školský rok

Príloha č. 2 - výsledky súťaží EKG za školský rok

Príloha č. 3 - správa o činnosti duchovného správcu

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Príloha č. 1 - výsledky súťaží EZŠ za školský rok

Príloha č. 2 - výsledky súťaží EKG za školský rok

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Príloha č. 1 - výsledky súťaží EZŠ za školský rok

Príloha č. 2 - výsledky súťaží EKG za školský rok

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Príloha č. 1 - výsledky súťaží EZŠ za školský rok

Príloha č. 2 - výsledky súťaží EKG za školský rok

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Príloha - výsledky súťaží EKG za školský rok 2014/2015

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

Príloha - výsledky súťaží za školský rok 2011/2012

 

Evanjelické kolegiálne gymnázium

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2008/2009

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2007/2008

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006/2007

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2005/2006

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2004/2005

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2003/2004

 

Evanjelická základná škola s materskou školou

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011