Učitelia EZŠ

Evanjelická základná škola

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Funkcia: riaditeľ školy

Kontakt: riaditel@esspo.sk

Mgr. Jarmila Kočová

Mgr. Jarmila Kočová

Funkcia: zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň EZŠ, učiteľka

Kontakt: kocova@esspo.sk

PaedDr. Adriana Pancuráková

PaedDr. Adriana Pancuráková

Funkcia: zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň EZŠ, 

Kontakt: pancurakova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok: 13:30 - 14:30

Mgr. Ivana Bendíková-Jozefčeková

Funkcia: triedna učiteľka 3.B

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: bendikova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: 

Mgr. Lucia Beňová

Mgr. Lucia Beňová

Funkcia: triedna učiteľka 8.A, zamestnanecká dôverníčka

Vyučuje predmety: biológia, geografia

Kontakt: benovalucia@esspo.sk

Konzultačné hodiny: streda: 14:00 - 15:00

Mgr. Mária Čurlíková

Funkcia: triedna učiteľka 7.A, vedúca PK SVP

Vyučuje predmet: slovenský jazyk a literatúra, dejepis

Kontakt: curlikovamaria@esspo.sk

Konzultačné hodiny: pondelok: 14:00 - 15:00

Mgr. Anna Demčáková

Mgr. Anna Demčáková

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: chémia

Kontakt: demcakova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok: 13:30 - 14:30

PaedDr. Ľubica Demčáková

Funkcia: triedna učiteľka 4.A, vedúca MZ

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: lubicademcakova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: 

Mgr. Anna Fabuľová

Mgr. Anna Fabuľová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: telesná a športová výchova

Kontakt: fabulova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: streda: 14:30 - 15:30

Mgr. Martina Feničová

Funkcia: triedna učiteľka 1.B

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: fenicova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: denne 10:00 - 11:00

Mgr. Jana Gregová

Mgr. Jana Gregová

Funkcia: učiteľka, špeciálna pedagogička

Vyučuje predmet: výtvarná výchova

Kontakt: gregova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: pondelok: 15:00 - 16:00

Mgr. Martin Chalupka

Mgr. Martin Chalupka

Funkcia: učiteľ

Vyučuje predmet: Evanjelické náboženstvo

Kontakt: chalupka@esspo.sk

Konzultačné hodiny:

Mgr. Mária Imrichová

Mgr. Mária Imrichová

Funkcia: triedna učiteľka 1.A

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: imrichova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: 

Mgr. Martin Joščák

Mgr. Martin Joščák

Funkcia: triedny učiteľ 5.A

Vyučuje predmet: telesná a športová výchova, technika

Kontakt: joscak@esspo.sk

Konzultačné hodiny: streda: 14:30 - 15:30

Mgr. Alexandra Kamenická

Mgr. Alexandra Kamenická

Funkcia: triedna učiteľka 9.A

Vyučuje predmet: anglický jazyk

Kontakt: kamenicka@esspo.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok: 12:00 - 13:00

RNDr. Mária Kancírová, PhD.

RNDr. Mária Kancírová, PhD.
Funkcia: triedna učiteľka 6.A
Vyučuje predmet: matematika, fyzika
Kontakt: kancirova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok: 13:40 - 14:40

Mgr. Katarína Kopčák

Mgr. Katarína Kopčák

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: anglický jazyk, nemecký jazyk

Kontakt: kopcak@esspo.sk

Konzultačné hodiny: pondelok: 12:00 - 13:00

Mgr. Zuzana Kováčová

Mgr. Zuzana Kováčová

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmet: anglický jazyk

Kontakt: kovacova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: utorok: 14:00 - 15:00

Bc. Marianna Kuchariková

Bc. Marianna Kuchariková

Funkcia: triedna učiteľka 4.B

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: kucharikova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: 

Ing. Juraj Luščák

Ing. Juraj Luščák

Funkcia: učiteľ, správca siete

Vyučuje predmet: informatika, práca s počítačom

Kontakt: luscak@esspo.sk

Konzultačné hodiny: streda: 14:30 - 15:30 

Mgr. Ivana Majerníková

Mgr. Ivana Majerníková

Funkcia: triedna učiteľka 2.B, predsedníčka zamestnaneckej rady

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: majernikova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: 

Mgr. Zuzana Martausová

Mgr. Zuzana Martausová
Funkcia: triedna učiteľka 5.B, vedúca PK CJ
Vyučuje predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk
Kontakt: martausova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: pondelok: 14:00 - 15:00

ThDr. Matej Oráč

ThDr. Matej Oráč, PhD.

Funkcia: učiteľ, duchovný správca školy, vedúci PK výchovných predmetov

Vyučuje predmet: evanjelické a.v. náboženstvo

Kontakt: orac@esspo.sk

Konzultačné hodiny: streda: 14:30 - 15:30

Mgr. Anna Polohová

Mgr. Anna Polohová

Funkcia: školská psychologička

Kontakt: psycholog@esspo.sk

Konzultačné hodiny: 

Mgr. Zuzana Pulščáková

Mgr. Zuzana Pulščáková

Funkcia: učiteľka

Vyučuje predmety: hudobná výchova

Kontakt: pulscakova@esspo.sk

PaedDr. Lucia Tutoky

PaedDr. Lucia Tutoky

Funkcia: triedna učiteľka 3.A

Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania

Kontakt: tutoky@esspo.sk

Konzultačné hodiny: 

Mgr. Jana Vassova

Mgr. Jana Vassová
Funkcia: triedna učiteľka 2.A
Vyučuje: predmety primárneho vzdelávania
Kontakt: vassova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: 

Mgr. Viera Petrušová

Viera Petrušová
Funkcia: asistentka učiteľa
Kontakt: petrusova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: denne 13:30 - 14:30

Gabriela Platková

Mgr. Gabriela Platková

Funkcia: asistentka učiteľa

Kontakt: platkova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: pondelok: 13:00 - 14:00

Mgr. Mária Sabová

Mgr. Mária Sabová
Funkcia: asistentka učiteľa
Kontakt: sabova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: utorok: 13:30 - 14:30

Mgr. Stanislava Žipajová

Mgr. Stanislava Žipajová
Funkcia: asistentka učiteľa
Kontakt: zipajova@esspo.sk

Konzultačné hodiny:

Školský rok: