Harmonogram a kritériá na prijímanie žiakov a detí

Evanjelické kolegiálne gymnázium

V školskom roku 2021/2022 ponúkame štúdium v 4-ročnom gymnáziu a 8-ročnom gymnáziu.

V 4-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 25 žiakov pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

V 8-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 18 žiakov pre žiakov 5. ročníka ZŠ.

 

Evanjelická základná škola

V základnej škole otvárame 2 triedy s počtom žiakov 22. Zápis sa uskutoční 1. apríla 2021 a bude prebiehať elektronicky..

 

Evanjelická materská škola

Školský rok: