Školský rok 2013 - 2014

Zoznam učiteľského zboru EZŠ (1. - 4. r.) v školskom roku 2013/2014

1. Mgr. Jarmila Kočová

2. Mgr. Jana Vassová

3. Mgr. Ľudmila Rozkošová

4. PaedDr. Ľubica Demčáková

5. Mgr. Michaela Hajduková

6. PaedDr. Lucia Tutoky

7. Mgr. Mária Imrichová

8. Mgr. Martina Feničová

9. Mgr. Daniela Marcinčinová

10. PaedDr. Eva Smoláková

11. PaedDr. Eva Kecerová

 

Vychovávateľky ŠKD

1. Mgr. Erika Haas

2. Mgr. Anna Molitorisová

3. Mgr. Jana Gregová

4. Mgr. Slavka Kovaľová

5. Mgr. Martina Martičeková

6. Mgr. Zuzana Lukošíková