Školský rok 2015 - 2016

Trieda: IV. A

Triedna profesorka: Mgr. Demčáková Anna

 1. Balog Dávid
 2. Balogová Emília
 3. Dvorjak Oliver
 4. Dzurjuvová Antónia
 5. Falat Jakub
 6. Ferencová Miroslava
 7. Hudáková Klaudia
 8. Imrichová Ivana
 9. Kmecíková Miriama
 10. Kollárová Gréta
 11. Korenko Matúš
 12. Kozmenko Kristián
 13. Maťašová Denisa
 14. Mičková Denisa
 15. Molitorisová Lenka
 16. Molitorisová Sandra
 17. Novotná Natália
 18. Onderová Slávka
 19. Orečná Radoslava
 20. Partilová Kristína
 21. Pucheinová Daša
 22. Sabová Petra
 23. Sochová Nikola
 24. Sokolovská Emma Mária
 25. Vagaská Timea
 26. Valachovičová Romana
 27. Valenčin Marek
 28. Židová Dominika

 

Trieda: VIII. O

Triedny profesor: Ing. Luščák Juraj

 1. Anderková Veronika
 2. Frištik Daniel
 3. Hankovská Dominika
 4. Chomjaková Daniela
 5. Kancírová Eva
 6. Kollárová Betina
 7. Kušnírová Anna
 8. Olšavská Silvia
 9. Petrová Kristína
 10. Polča Štefan
 11. Soporská Laura
 12. Urbanec Peter
 13. Varga Vladimír
 14. Verčimáková Tatiana