Školský rok 1997 - 1998

Zoznam  profesorského zboru:

 1. PaedDr. Anna Pribulová        MAT, FYZ    riaditeľka školy
 2. PhDr. Marta Bajová        SJL        tr. prof.  v príme A
 3. Mgr. Ján Bakalár        EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
 4. Mgr. Matej Babčák         RKN         dekan pre vyučovanie rk. náb.
 5. Mgr. Mária Fialková         NEJ
 6. Mgr. Karin Fabrová         DEJ
 7. Mgr. Monika Gaľová         NEJ
 8. Mgr. Igor Grega         HUV
 9. Mgr. Viola Janošková        MAT, GEO    tr. prof.  v príme B
 10. Martin Janoška             TEV
 11. Mgr. Katarína Kubišová        BIO, GEO    tr. prof.  v sekunde
 12. PhDr. Magdaléna Lazorová    ANJ
 13. Mgr. Erika Lukáčová         MAT
 14. Mgr. Štefan Makláry         ANJ
 15. Kevin Allan Macke        ANJ        lektor anglického jazyka
 16. Mgr. Elena Novotná         VYV, EST
 17. RNDr. Ján Plačko        FYZ, CHE    tr. prof.  v I. ročníku
 18. PhMgr. František Štefan Pribula     DEJ, LAT    tr. prof.  v II. ročníku
 19. Mgr. Jozef Alan Stolz        TEV
 20. Mgr. Emília Talábová         EVN         kaplánka v CZ CHmin. Jakubovany