Školský rok 2014 - 2015

Zoznam učiteľského zboru EZŠ (5. r.) v školskom roku 2014/2015 

 1. Mgr. Lucia Beňová                            BIO, GEO     
 2. Mgr. Anna Fabuľová                         TSV   
 3. Mgr. Soňa Grestyová                         HUV       
 4. Ing. Mgr. Anna Hantáková               MAT
 5. Mgr. Zuzana Kmeciková                   OBN               tr. učiteľka 5. A
 6. Mgr. Jarmila Kočová                         VYV
 7. Mgr. Ľudmila Kónyová                     SJL         
 8. Ing. Juraj Luščák                               INF
 9. Mgr. Zuzana Martausová                   ANJ       
 10. ThDr. Matej Oráč, PhD.                    EVN      

Zoznam učiteľského zboru EZŠ (1. - 4. r.) v školskom roku 2014/2015 

Vychovávateľky ŠKD

 1. Mgr. Erika Haas
 2. Mgr. Anna Molitorisová
 3. Mgr. Jana Gregová
 4. Mgr. Slavka Kovaľová
 5. Mgr. Martina Martičeková
 6. Mgr. Zuzana Lukošíková