Učitelia EMŠ

Evanjelická materská škola

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Funkcia: riaditeľ školy

Kontakt: riaditel@esspo.sk

 

Mgr. Ľubica Sabolová

Funkcia: zástupkyňa riaditeľa školy pre EMŠ, učiteľka

Kontakt: saboloval@esspo.sk

 

Alena Cingeľová

Funkcia: učiteľka EMŠ

Kontakt: cingelova@esspo.sk

Mgr. Milena Harčarová

 

Mgr. Milena Harčarová

Funkcia: učiteľka EMŠ

Kontakt: harcarovamilena@esspo.sk

 

 

Mgr. Marianna Balogová

Funkcia: učiteľka EMŠ

Kontakt: balogova@esspo.sk

 

Martina Maťašová

Funkcia: učiteľka EMŠ

Kontakt: matasova@esspo.sk

 

Mgr. Kristína Miševová

Funkcia: učiteľka EMŠ, zamestnanecká dôverníčka

Kontakt: misevova@esspo.sk