Školský rok 2013 - 2014

Zoznam profesorského zboru:

 1. PhDr. Marián Damankoš, PhD.   DEJ, OBN             riaditeľ školy
 2. ThDr. Matej Oráč              EVN       duchovný správca školy
 3. Mgr. Jela Zakarovská      MAT      zástupkyňa riaditeľa školy
 4. Mgr. Ján Bakalár               EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 5. Mgr. Erika Beňová            MAT, FYZ            tr. prof. v IV. A
 6. Mgr. Lucia Beňová           BIO, GEO            
 7. Mgr. Iveta Birošová         NEJ        tr. prof. v I. O
 8. PaedDr. Katarína Brendzová       ANJ
 9. Mgr. Miroslav Čurlík        BIO, GEO            
 10. Mgr. Anna Demčáková     BIO, CHE              tr. prof. v II. A
 11. PhDr. Martin Ďurišin, PhD.           DEJ, OBN
 12. Mgr. Miroslava Dzubajová           SJL. DEJ     tr. prof. v III. O
 13. Mgr Anna. Fabuľová       TSV        tr. prof. V III. B
 14. Mgr. Soňa Grestyová      ANJ        tr. prof. v IV. B
 15. Ing., Mgr. Anna Hantáková          MAT
 16. Mgr. Andrea Hanzová    SJL, NEJ       tr. prof. v VIII. O             
 17. Mgr. Martin Joščák          TSV
 18. Mgr. Ondrej Koč               EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 19. PhDr. Zuzana Karabinošová         NEJ        tr. prof. v I. A
 20. Mgr. Zuzana Kmeciková      DEJ, OBN,
 21. Mgr. Ľudmila Kónyová   SJL, DEJ tr. prof. v VII. O
 22. Mgr. Zuzana Kováčová   ANJ
 23. Cornelie Kutscher            lektorka nemeckého jazyka
 24. Ing. Juraj Luščák                INF         tr. prof. v VI. O
 25. Mgr. Zuzana Martausová              ANJ, NEJ         tr. prof. v II. O
 26. RNDr. Ján Plačko               FYZ, CHE         tr. prof. v III. A, výchovný poradca
 27. PaedDr. Monika Seňová               VYV, VUM
 28. Mgr. Anna Bakalárová    školská psychologička