Školský rok 2017 - 2018

Zoznam učiteľského zboru EZŠ (5.-8.) v školskom roku 2017/2018 

 1. PhDr. Marián Damankoš, PhD.         DEJ, OBN       riaditeľ školy
 2. ThDr. Matej Oráč, PhD.                    EVN 
 3. Mgr. Jela Zakarovská                    MAT               zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň ZŠ
 4. Mgr. Lucia Beňová                         BIO, GEO, EVB       tr. učiteľka 5. B
 5. PaedDr. Katarína Brendzová            DEJ     
 6. Mgr. Mária Čurlíková                        SJL                    tr. učiteľka 5. A
 7. Mgr. Radoslava Čurlíková                 BIO
 8. Mgr. Anna Demčáková                     CHE
 9. Mgr Anna. Fabuľová                         TSV    
 10. Mgr. Jana Gregová                          VYV, asistent učiteľa
 11. Mgr. Martin Joščák                         TSV, OBN
 12. Mgr. Alexandra Kamenická              ANJ                            tr. učiteľka 6. A
 13. Mgr. Zuzana Kmeciková                   DEJ                            tr. učiteľka 8. A
 14. Ing. Juraj Luščák                             INF, PSP       
 15. Mgr. Lucia Malčovská                       ANJ
 16. Mgr. Ľudmila Martičková                  ANJ
 17. PaedDr. Adriana Pancuráková          MAT                           tr. učiteľka 7. A
 18. RNDr. Ján Plačko                           TCH
 19. Mgr. Zuzana Pulščáková, DiS. art.    HUV
 20. RNDr. Veronika Timková, PhD.       FYZ, TCH, PSP

Zoznam učiteľského zboru EZŠ (1.-4.) v školskom roku 2017/2018