Školský rok 2006 - 2007

Zoznam profesorského zboru:
PaedDr. Milan Černaj        FYZ     riaditeľ školy
Mgr. Matej Oráč        EVN        duchovný správca školy
Mgr. Beáta Tomková        SJL, ANJ        zástupkyňa školy
Mgr. Erika Beňová        MAT, FYZ    tr. prof. v kvinte v 1. polroku, nastúpila na MD
Mgr. Zoltán Dako        FYZ, CHE    tr. prof. v kvinte v 2. polroku
PaedDr. Valentína Černajová    GEO, RUJ    tr.  prof.  v oktáve
Mgr. Miroslav Čurlík        GEO, BIO    tr.  prof. v I. ročníku
Mgr. Radoslava Čurlíková     GEO, BIO    tr. prof. v príme od 1. 2. 2007
PhDr. Marián Damankoš    DEJ, NOS
Mgr. Mária Dirgová         TEV        tr. prof.  v 3. ročníku
Mgr. Zuzana Duhajová        NEJ        nastúpila po odchode A. Hanzovej  na MD
Anna Fabuľová            TEV
Mgr.  Soňa Grestyová        ANJ        tr.  prof.  v sexte
Štefan Hahmann        NEJ        lektor nemeckého jazyka
Mgr. Andrea Hanzová        SJL, NEJ        odišla na materskú dovolenku
Mgr. Ondrej Koč        EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
Mgr. Viera Kalnassyová        MAT         od 2. polroku
Mgr. Ľudmila Kónyová        SJL,DEJ
Mgr. Ľubica Kuncová        NEJ
Ing.. Juraj Luščák        INF
Mgr. Peter Matús        TEV        tr. prof. V  IV. ročníku
Mgr. Michaela Michalcová    NEJ        tr.  prof.  v  septime
Mgr. Božena Mišinová        MAT, FYZ, EVN    tr. prof.  v príme od 1. 9. 2006 do 31. 1. 2007
Mgr. Slávka Oriňáková        LAT
RNDr. Ján Plačko          FYZ, CHE    tr. prof.  v II. ročníku
PhDr. Milan Skladan        DEJ    
Mgr. Miroslava Sopková      NEJ        tr. prof. v sekunde
Mgr. Alena Šálková        ANJ
Mgr. Zuzana Toporcerová    SJL, HUV    tr. prof.  v tercii
Mgr. Jana Vagaská        ANJ, EVN
Mgr. Karol Verčimák         EVN        biskupský tajomník,  od 1. 2. 2007
Mgr. Jela Zakarovská        MAT, CHE    tr.  prof.  v kvarte