Rodičovské združenie pri EMŠ

Aktuálne údaje občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole:

názov:    Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove
adresa:    Námestie legionárov 2726/3, 080 01 Prešov
IČO:       50384759
registrácia:    Zoznam občianskych združení, reg. č.: VVS/1-900/90-48968

bankové spojenie: transparentné účty vo FIO banke
č. účtu EMŠ: SK4483300000002401057082
č. účtu EZŠ: SK4783300000002701057076
č. účtu EKG: SK5083300000002901057054

č. účtu RZ ESSPO pre granty a iné: SK0483300000002001057059 (nie je transparetný)

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Členský príspevok na školský rok 2018/2019 je schválený vo výške :   1 dieťa :   60 € / 10 mesiacov

                                                                                                                2 deti :     2x po 45 € / 10 mesiacov

                                                                                                                3 deti:      3x po 30 € / 10 mesiacov


 

Schválený rozpočet na šk.rok 2019/2020

Zápisnica z Členskej schôdze RZ ESŠ, zložka EMŠ, 4.9.2019


 

Predseda RZ pri EMŠ: predseda.rz.ems@esspo.sk

 

Pokladník RZ pri EMŠ: pokladnik.rz.ems@esspo.sk