Vychovávateľky ŠKD

Evanjelická základná škola

Bc. Monika Nemčíková

Mgr. Monika Nemčíková

Funkcia: vedúca vychovávateľka, vychovávateľka I. odd. ŠKD

Kontakt: nemcikova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: denne 13:00 - 14:00

Mgr. Jana Cingeľová

Funkcia: vychovávateľka V. odd. ŠKD, asistent učiteľa

Kontakt: cingelovajana@esspo.sk

Konzultačné hodiny: denne 13:30 - 14:30

Mgr. Anna Molitorisová

Funkcia: vychovávateľka II. odd. ŠKD

Kontakt: molitorisova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: denne 13:30 - 14:30

Mgr. Miroslava Palenčárová

Funkcia: vychovávateľka III. odd. ŠKD

Kontakt: palencarova@esspo.sk

Konzultačné hodiny: denne 13:30 - 14:30

Bc. Marta Petrová

Funkcia: vychovávateľka IV. odd. ŠKD, asistent učiteľa

Kontakt: petrova@esspo.sk

Školský rok: