Učitelia kolégia v rokoch 1918 - 1945

Zoznam profesorov, ktorí vyučovali na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v období rokov 1918-1945

(niektorí aj za Rakúsko-Uhorska)

Aurel Ballo

št.prof. K, g.

1895 – 1922

Emanuel Bartoš

doč. prof. P,Z

1931 – 1932

Titus Bochňák

náb. rk.

1937 – 1938

Karol Borsódy

št. prof. D,Z

1903 – 1920

Ela Borsódyová

uč. Ž rp.

1921 – 1925

Teodor Bobák

náb. grk.

1934 – 1935

Bruno Böhm

náb. rk.

1914 – 1934

František Broal

výp. prof. P,Z

1924 – 1925

Jozef Břiza

št. prof. L,Gr.

1934 – 1935

Anna Bučanová

št. prof. S, FR

1932 – 1945

Juraj Borodáč

odb. uč. sp.

1942 – 1943

Vojtech Cepek

výp. uč. D,Z

1922 – 1923

Emílip Čecháková

sup. prof. Č, Fr

1930 – 1932

Dr. Jaromír Červenka

št. prof. L, Gr.

1939 – 1941

Mikuláš Dérer

št. prof. D,Z

1936 – 1939

Eduard Doharský

št. prof. L,Gr.

1922- 1930

Juraj Duchaj

uč. spev

1922 -1924

Arpád Eisert

št. prof. N, L

1924 – 1936

Štefan Fekete

št. prof. L, Gr

1919 – 1925

Stanislav Felber

št. prof. M,F

1930 – 1939

Magda Flórianová

výp. uč. Tv ,Fr

1931 – 1932

Ľudovít Frenjo

št.prof. Nbel.

1898 – 1934

František Fridrich

výp. uč. M, F

1925 – 1926

Oldřich Friš

doč. prof. L, Č

1930 – 1931

Hugo Füredi

výp. uč. M, F

1924 – 1925

Štefánia Galandová

supl. prof. S,N

1934 – 1935

Ľudovít Ganz

nb izr

1933- 1940

Mikuláš Gojdič

nb gr. kat.

1917 – 1920

Dr. Štefan Gajdič

nb gr. kat.

1928 – 1931

Gracián Górmy

nb rk.

1938 – 1942

Ján Sömöry

riad. D,Z

1897 – 1928

Ján Franelík

výp. prof. Tv

1942 – 1943

Ján Dragula

odb.uč. M, K

1942 – 1945

Július Hajdu

es.farár Nbei.

1922 – 1927

Ctibor Ján Handro

es. farár Nbei.

1928 – 1929

Ján Havlíček

sup. prof. L, Gr.

1937 – 1939

František Hájek

výp. uč. Tv, P

1921 – 1923

MUDr. Júllius Holenip

lekár zdrav.

1910 – 1922

Samuel Horňák

doč.prof. N, Fr

1936 – 1945

Dr. J.Hostomský

doč.prof. T ,ch

1928 – 1929

Vojtech Hradik

sup.prof. L,Gr.

1928 – 1934

Jozef Hrádek

št. prof. Kng.

1928 – 1932

Dr. Július Hricišík

Nbi gr. K.

1927 – 1928

Ján Hysko

Nb ev

1919 – 1924

Mg. Vlad.Jauris

výp.prof.Pch

1921- 1928

Ján Juríček

sup. prof.

1925 – 1928

Mária Kamenická

uč. Tv

1920 – 1921

Anna Kalinovská

uč. Tv

1942 – 1943

August Kavalský

výp. prof. M

1921 – 1925

Ľudmila Kášová

št. prof. M, F

1931 – 1932

Ján T. Klemens

št. prof. LGr.

1899 – 1929

Ján Klocháň

výp. uč. D,Z, Tv

1922 – 1923

Dr. Jaroslav Knob

výp.prof. L,Gr.

1922 – 1923

Pavla Kochová

výp. uč. D,Z

1922 – 1923

Mária Kolářová

výp. uč. Tv,D

1922 – 1925

Ján M. Kollár

správca L,N

1919 – 1922

Jozef Koreň

správca S

1923/1924, 1926/1927

Andrej Kostolný

supl.prof. S, Fr

1927 – 1929

Zdena Kotrlíková

doč.prof. Fr

1922 – 1923

Karel Koucký

výp. prof. Tv

1921 – 1922

Ján Kováčik

št. prof. P,Z

1931 – 1945

Juraj Kovář

št.prof. M, F

1937 – 1940

Ján Kožíšek

št. prof. L,Gr.

1935 – 1939

Dr. Alex Križka

supl.prof. S Ph

1928 – 1932

Július Krmešský

doč. prof. M, F

1923 – 1929

Alois Kubišta

č. spev

1930 – 1939

Rastislav Kurz

supl. prof. M, F

1929 – 1930

Michal Kizák

št. prof. Nbgr. K.

1942 – 1943

Peter Korvín

odb.uč. spev

1941 – 1942

Theodor Klein

št. prof.

1941 – 1944

Július Lenko

doč. prof. S,N

1942 – 1945

Marta Lenková

doč. prof. SL

1940 – 1945

Pavel Lacko

št. prof. Nbev.

1934 – 1939

Mária Lastovičková

výp. prof. Tv, D

1926 – 1927

Dr. Ervín Lazar

št. prof. S, N

1932 – 1945

Mária Lónová

št. prof. Č, N

1936 – 1939

Oto Ludmann

št. prof. N, Gr.

1863 – 1919

Marian Macejovič

výp. prof. Rigr

1922 – 1923

Vlasta Marčanová

supl. prof. Tv, D

1937 – 1939

Martin Martinček

Nb ev.a.v.

1924 – 1926

Václav Matějka

št. prof. Chmf.

1929 – 1935

Ján Mikleš

doč. Prof. L, Ph

1936/37,39

Dávid Neuwirth,

rabín Nb izr.

1887 – 1926

Božena Nováčková

št. prof. L, Fr

1933 – 1938

Augustín Novický

nb r. kat.

1931 – 1937

Milada Novotná

výp. prof. Tv, D

1925 – 1926

František Novotný

et.prof.LGr.

1931 – 1934

Šarlota Ozswaldová

výp. uč. Tv,D

1920 -1921

Jaroslav Paukert

št. prof. D,Z

1930 -1933

Július Parkányi

št. prof.Gr.

1921 – 1923

Viliam Perényi

št. prof. M, F

1893 – 1921

Jaromír Peřina

št. prof. Chmf.

1935 – 1939

Edmund Peskó

št. prof. M, F

1896 – 1926

Ján Petrenko

št. prof.D,Z

1923 - 1930

Gustáv Pogány

ev. farár Nb, L

1921 – 1926

Júlia Pomalíšová

výp. uč. Poľ. N

1935 – 1936

Viktor Pospíšil

št. prof. Č D

1919 – 1923

Vladimír Pujman

št. prof. Tv, Z

1932 – 1939

Stanislav Potoček

št. prof. Dg

1942 – 1944

Adolf Reich

rabín Nb izr. Ort.

1932 – 1934

Jozef Rosol

št. prof. Dz

1926/1928, 1929/1932

Ján Ruman

supl.prof.D,Z

1926 – 1930

Alžbeta Ruberlová

doč. prof. M, F

1942 – 1945

Imrich Sedlák ,

náb. grk.

1931 – 1938

Ján Sedlák

náb. grk.

1920 – 1921

Gejza Schöpflin

št. prof. L maď.

1901 – 1926

Izidor Schwarz

rabín Nb izr. Neslog.

1919 – 1939

Jozef Sperl

doč. prof. Č L

1931 – 1933

Karol Stengl

št. prof. L, Gr

1930 – 1938

Emil Suchý

katech. Nb gr kt.

1921 – 1927

Jozef Svarovský

výp. prof. M

1925 – 1926

Ondrej Sudov

odb. uč. M, F

1943 – 1945

Arnošt Szánik

výp. uč. spev

1894 – 1922

Adolf Székely

katech. Nb izr. Neslog.

1902 – 1912

Fridrich Szutórisz

št. prof. P Ch

1886 – 1926

Jozef Saguly

št. prof. L maď.

1908 – 1919

Jozef Širúček

št. prof. Chmf.

1930 – 1931

Otokar Šorš

št. prof. K mg

1932 – 1935

M. Mária Špačková

doč. prof. P, Tv

1929 – 1930

Emília Štáchová

doč. prof. Ph, L, Gr

1934 – 1937

Jozef Štros

supl. prof.P, Z

1926 – 1928

Stanislav Šturz

doč. Prof. K mg M

1935 – 1936

Božena Štefková

št. prof. L Gr

1942 – 1945

ElenaŠoltésová

uč. Rp diev.

1941 – 1943

Imrich Tarbajovský

št. prof. M, F

1932 – 1937

Kornel Teltsch

št. prof. Maď., N

1900 – 1921

Dr. František Tichý

št. prof. Č R

1922

Július Török

zml. Prof. K

1924 – 1939

Dr. Stanislav Treybal

riad. Ph Gr

1926 – 1939

František Trnka

št. prof. Tv, Z

1928 – 1932

Vilma Trnková

št. prof. Tv, Z

1930 – 1936

Mirko Trnovský

riad. DZ

1930 – 1945

Imrich Unger

kat. Nb sk.

1936 – 1937

Dr. Ladislav Urbánek

št. prof.

1928 – 1939

Ľudmila Urbánková

št. prof. Chmf.

1928 – 1930

František Veselý

doč. prof. M, F

1928 – 1929

Alexander Vörösś

št. prof. Maď.

1902 – 1919

Mária Waigantová

št. prof. Kmg.

1922 – 1928

Dr. Samuel Wallontínyr

št. prof. L, Maď.

1900 – 1930

Vladimír Vetslei

rabín Nb izr. Nesl.

1939

Andrej Zima

katech. Nbgr. K.

1938 – 1939

Božena Zöllnerová

doč. Prof. L, Gr.

1938 – 1940

Ing Anton Zoolský

výp. prof. M, F

1922 – 1923

Július Žilka

št. prof. S, D

1929 – 1945

Andrej Sokolík

št. prof. D, Z

1944 – 1945

Ján Kušnýr

št. prof. L, Gr.

1940 – 1942

Ľudovít Frenýs

profesor

zomrel 21. 1. 1944