Školský rok 2018 - 2019

Zoznam učiteľského zboru EKG v školskom roku 2018/2019

PhDr. Marián Damankoš, PhD. DEJ, OBN    riaditeľ školy
ThDr. Matej Oráč, PhD. EVN duchovný správca školy
Mgr. Jela Zakarovská  MAT  zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Ján Bakalár  EVN  ev. a. v. farár v CZ Prešov
Mgr. Erika Beňová   MAT, FYZ  tr. prof. VIII. O
Mgr. Iveta Birošová NEJ tr. prof. VI. O a II. A
Mgr. Miroslav Čurlík    BIO, GEO  
Mgr. Radoslava Čurlíková BIO, GEO tr. prof. III. O, výchovná poradkyňa
Mgr. Anna Demčáková BIO, CHE tr. prof. III. A
Mgr. Anna Fabuľová TSV   tr. prof. IV. A 
Kirsten Feldmann    lektorka nemeckého jazyka
Mgr. Ján Fiľakovský  OBN, DEJ  
RNDr. Iveta Germanová MAT, INF  
Mgr. Jana Gregová  VYV  
Mgr. Soňa Grestyová ANJ, HUV tr.. prof. I. A
Mgr. Martin Joščák   TSV, OBN  
Mgr. Alexandra Kamenická ANJ  
RNDr. Mária Kancírová, PhD. FYZ  
Mgr. Zuzana Kmeciková DEJ, OBN  
PhDr. Ľudmila Kónyová  SJL tr. prof. VII. O
Mgr. Jana Krištanová  NEJ tr. prof. II. O
Mgr. Gabriela Kundriková  SJL, NEJ  
Ing. Juraj Luščák  INF tr. prof. V. O
Mgr. Ľudmila Martičková             SJL, ANJ tr. prof. I. O
Mgr. Zuzana Pulščáková, DiS. art HUV  
Mgr. Miriama Voľanská ANJ