Školský rok 2011 - 2012

Zoznam profesorského zboru:

 1. PhDr. Marián Damankoš, PhD.                 DEJ, OBN             riaditeľ školy
 2. ThDr. Matej Oráč            EVN       duchovný správca školy
 3. Mgr. Jela Zakarovská     MAT      zástupkyňa riaditeľa školy
 4. Mgr. Ján Bakalár              EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 5. Mgr. Erika Beňová          MAT, FYZ            tr. prof. v VII. O
 6. Mgr. Katarína Brendzová            ANJ
 7. Mgr. Miroslav Čurlík      BIO, GEO             tr. prof. v III. A
 8. Mgr. Radoslava Čurlíková            BIO, GEO             tr. prof. v II. A
 9. Mgr. Anna Demčáková                BIO, CHE              tr. prof. v IV. O
 10. Mgr. Mária Dirgová        TSV
 11. Mgr. Miroslava Dzubajová          SJL. DEJ tr. prof. v I. O
 12. Mgr Anna. Fabuľová      TSV        tr. prof. v I. B
 13. Mgr. Zuzana Glodová    ANJ, TSV
 14. Jonathan Gresty, M. A.                ANJ        lektor anglického jazyka
 15. Mgr. Soňa Grestyová    ANJ        tr. prof. v II. B
 16. Mgr. Andrea Hanzová   SJL, NEJ                tr. prof. v VI. O
 17. Christoph Henssen        NEJ        lektor nemeckého jazyka
 18. Mgr. Ľubica Henssen     NEJ        tr. prof. VIII. O
 19. Mgr. Tina Hudáková      OBN, UKL
 20. Mgr. Ondrej Koč             EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 21. Mgr. Ľudmila Kónyová  SJL, DEJ tr. prof. v V. O
 22. Mgr. Daniela Krajčovičová          MAT, FYZ
 23. Ing. Juraj Luščák              INF         tr. prof. v IV.A
 24. Mgr. Zuzana Martausová            ANJ, NEJ
 25. RNDr. Ján Plačko             FYZ, CHE              tr. prof. v I. A, výchovný poradca
 26. Mgr. Katarína Podhajecká          SJL, HUV, UKL
 27. Mgr. Júlia Poljaková       DEJ, OBN             tr. prof. v II. O
 28. Mgr. Lucia Ringerová     NEJ
 29. PaedDr. Monika Seňová              VYV, VUM