Školský rok 2012 - 2013

Zoznam profesorského zboru:

 1. PhDr. Marián Damankoš, PhD.                 DEJ, OBN             riaditeľ školy
 2. ThDr. Matej Oráč            EVN       duchovný správca školy
 3. Mgr. Jela Zakarovská     MAT      zástupkyňa riaditeľa školy
 4. Mgr. Ján Bakalár              EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 5. Mgr. Erika Beňová          MAT, FYZ            tr. prof. v VIII. O
 6. Bc. Lucia Beňová             BIO, GEO             od 1. 2. 2013
 7. Mgr. Iveta Birošová       NEJ
 8. Mgr. Katarína Brendzová            ANJ
 9. Mgr. Miroslav Čurlík      BIO, GEO             tr. prof. v IV. A
 10. Mgr. Radoslava Čurlíková            BIO, GEO             tr. prof. v III. A do 31.1. 2013
 11. Mgr. Anna Demčáková                BIO, CHE              tr. prof. v I. A
 12. PhDr. Martin Ďurišin, PhD.         DEJ, OBN            
 13. Mgr. Miroslava Dzubajová          SJL. DEJ tr. prof. v II. O
 14. Mgr Anna. Fabuľová      TSV        tr. prof. v II. B
 15. Mgr. Zuzana Glodová    ANJ, TSV             tr. prof. v III. O
 16. Mgr. Soňa Grestyová    ANJ        tr. prof. v III. B
 17. Mgr. Andrea Hanzová   SJL, NEJ                tr. prof. v VII. O               
 18. Christoph Henssen        NEJ        lektor nemeckého jazyka
 19. Mgr. Ľubica Henssen     NEJ       
 20. Mgr. Martin Joščák        TSV
 21. Mgr. Zuzana Kmeciková              DEJ, OBN, TSV (do 31. 1. 2013)
 22. Mgr. Ondrej Koč             EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 23. Mgr. Ľudmila Kónyová  SJL, DEJ tr. prof. v VI. O
 24. Mgr. Daniela Krajčovičová          MAT, FYZ            tr. prof. v III. A do 1. 2. 2013
 25. Ing. Juraj Luščák              INF, TSV (do 31. 1. 2013)         tr. prof. v V. O
 26. Mgr. Zuzana Martausová            ANJ, NEJ              tr. prof. v I. O
 27. RNDr. Ján Plačko             FYZ, CHE              tr. prof. v II. A, výchovný poradca
 28. PaedDr. Monika Seňová              VYV, VUM