Vedenie školy

RIADITEĽ ŠKOLY:

PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditel@esspo.sk

Koncepcia rozvoja školy na obdobie 2021 - 2026

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA pre EKG:

Mgr. Erika Beňová, benova@esspo.sk

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA pre EZŠ - 2.stupeň:

PaedDr. Adriána Pancuráková, pancurakova@esspo.sk

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA pre EZŠ - 1.stupeň:

Mgr. Jarmila Kočová, kocova@esspo.sk

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA pre EMŠ:

Mgr. Ľubica Sabolová, saboloval@esspo.sk

 

DUCHOVNÝ SPRÁVCA ŠKOLY:

ThDr. Matej Oráč, PhD., orac@esspo.sk

 

VEDÚCA ekonomického úseku:

Alena Šimová, simova@esspo.sk

 

VEDÚCA školskej jedálne:

Martina Švajdová, jedalen@esspo.sk

Organizačné zložky: