Rodičovské združenie pri ESŠ v Prešove

Aktuálne údaje občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole:

názov:    Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove
adresa:    Námestie legionárov 2726/3, 080 01 Prešov
IČO:       50384759
registrácia:    Zoznam občianskych združení, reg. č.: VVS/1-900/90-48968

bankové spojenie:         FIO banka

č. účtu EMŠ:                SK4483300000002401057082

č. účtu EZŠ:                 SK4783300000002701057076

č. účtu EKG:                SK5083300000002901057054

č. účtu RZ ESSPO pre granty a iné: SK0483300000002001057059 (nie je transparetný)

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 

Stanovy občianskeho združenie Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole

Oznámenie o pridelení IČO


Podriadené zložky:

Rodičovské združenie pri EMŠ

Rodičovské združenie pri EZŠ

Rodičovské združenie pri EKG