Prijímacie skúšky do EKG

Evanjelické kolegiálne gymnázium

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium v EKG, 
prijímacie konanie do oboch študijných foriem Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove sa bude konať v dvoch termínoch: 03.05.2021 a 10.05.2021 v súlade s aktuálnymi pokynmi ministra školstva. 
Pozvánky na prijímacie konanie dostanete elektronickou poštou (cez edupage a emailom) v priebehu pondelka 26.04.2021. 
Prosíme Vás, aby ste si na uvedené termíny zabezpečili platné antigénové testy, bez ktorých nebude možné prijímacie konanie zrealizovať. 
Tešíme sa na Vás.

 

V školskom roku 2021/2022 ponúkame štúdium v 4-ročnom gymnáziu a 8-ročnom gymnáziu.

 

V 4-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 25 žiakov pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

 

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy do 8.04.2021.

Prijatý uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca najneskôr 19.5.2021  (zápis) oznámi škole, či na školu nastúpi alebo nenastúpi na priloženom tlačive.

 

Harmonogram

Kritériá EKG4

Výsledky

Testy z minulých rokov

 

V 8-ročnom gymnáziu otvárame 1 triedu s počtom 18 žiakov pre žiakov 5. ročníka ZŠ.

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy do 8.04.2021.

 

Harmonogram

Kritériá EKG8

Výsledky

Testy z minulých rokov