Rada školy

Vo funkčnom období 2019-2023 bude rada školy pracovať v zložení:

Predseda rady školy: Ing. Juraj Luščák

Podpredseda rady školy: Ing. Dušan Majerník

Členovia:

Zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Martin Chalupka - 5. 9. 2020 - 3. 2. 2023

PhDr. Viera Hybenová - 4. 2. 2019 - 3. 2. 2023

Ing. Ľubomír Pankuch - 4. 2. 2019 - 3. 2. 2023

Mgr. Roman Porubän - 4. 2. 2019 - 3. 2. 2023

Zástupcovia rodičov:

Ing. Dušan Majerník - 9. 2. 2019 - 8. 2. 2023

Mgr. Lenka Janotková - 9. 2. 2019 - 8. 2. 2023

Mgr. Marek Klimko - 9. 2. 2019 - 8. 2. 2023

Bc. Pavel Drotár - 1. 9. 2020 - 8. 2. 2023

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Zuzana Martausová - 25. 1. 2019 - 24. 1. 2023

Ing. Juraj Luščák - 25. 1. 2019 - 24. 1. 2023

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Emília Sabolová - 25. 1. 2019 - 24. 1. 2023

Zástupca žiakov EKG v školskom roku 2018/2019:

Soňa Židová - 16. 9. 2020 - 30. 6. 2021


Zápisnica z úvodného zasadnutia rady školy dňa 7.3.2019.

Štatút Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole

Príloha: