Školský rok 2015 - 2016

Zoznam učiteľského zboru EZŠ (5.-6.r.) v školskom roku 2015/2016 

 1. Mgr. Ján Bakalár                                EVN      
 2. Mgr. Lucia Beňová                             GEO
 3. PaedDr. Katarína Brendzová            ANJ    
 4. Mgr. Miroslav Čurlík                         BIO
 5. Mgr. Miroslava Dzubajová                SJL                
 6. Akad. maliarka Anna Gajová            VYV 
 7. Mgr. Soňa Grestyová                         HUV    
 8. Mgr. Andrea Hanzová                       SJL
 9. Mgr. Martin Joščák                           TSV, OBN
 10. Mgr. Alexandra Kamenická              ANJ                           
 11. Mgr. Zuzana Kmeciková                   DEJ                            tr. učiteľka 6. A
 12. Mgr. Ľudmila Kónyová                     SJL         
 13. Mgr. Daniela Krajčovičová                MAT
 14. Ing. Juraj Luščák                               INF
 15. Mgr. Lucia Tomková                          ANJ, BIO
 16. ThDr. Matej Oráč, PhD.                    EVN      
 17. RNDr. Ján Plačko                              TCH, SPR

Zoznam učiteľského zboru EZŠ (1.-4.r.) v školskom roku 2015/2016