Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20210346 2021 AITEC, s.r.o. učebnice a PZ - hradené MŠ SR 1 017,50 € 26.08.2021 20.09.2021
20210341 2021 GLOSSA učebnice a PZ - hradené rodičmi 1 346,80 € 18.08.2021 20.09.2021
20210340 2021 INMEDIA, s.r.o. potraviny 81,95 € 31.08.2021 20.09.2021
20210339 2021 GLOSSA učebnice a PZ - hradené MŠ SR 744,15 € 18.08.2021 20.09.2021
20210338 2021 Dušan Damankoš inštalácia a maľba MDF, lištovanie 840,00 € 03.08.2021 20.09.2021
20210337 2021 GLOSSA učebnice a PZ - hradené rodičmi 347,80 € 18.08.2021 20.09.2021
20210336 2021 Orbis Pictus Istropolitana učebnice a PZ - hradené rodičmi 337,20 € 17.08.2021 20.09.2021
20210335 2021 GLOSSA učebnice a PZ - hradené rodičmi 717,75 € 18.08.2021 20.09.2021
20210334 2021 GLOSSA učebnice a PZ - hradené MŠ SR 819,00 € 18.08.2021 19.09.2021
20210333 2021 Orbis Pictus Istropolitana učebnice a PZ - hradené MŠ SR 1 094,80 € 16.08.2021 19.09.2021

Stránky