Školský rok 2011 - 2012

Zoznam učiteľského zboru EZŠ v školskom roku 2011/2012

1. Mgr. Jarmila Kočová

2. Mgr. Jana Vassová

3. Mgr. Ľudmila Rozkošová

 

Vychovávateľky ŠKD

1. Mgr. Erika Haas

2. Mgr. Anna Molitorisová