Školský rok 2019 - 2020

Zoznam učiteľského zboru EKG v školskom roku 2019/2020

PhDr. Marián Damankoš, PhD. DEJ, OBN  riaditeľ školy
ThDr. Matej Oráč, PhD. EVN duchovný správca školy
Mgr. Erika Beňová MAT, FYZ zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Iveta Birošová NEJ tr. prof. VII. O a III.A
Mgr. Miroslav Čurlík    BIO, GEO  
Mgr. Radoslava Čurlíková BIO, GEO tr. prof. IV. O, výchovná poradkyňa
Mgr. Anna Demčáková BIO, CHE tr. prof. IV.A
Mgr. Anna Fabuľová TSV    
Gabriele Schönrock   lektorka nemeckého jazyka
Mgr. Ján Fiľakovský  OBN, DEJ  
RNDr. Iveta Germanová MAT, INF, FYZ  
Mgr. Jana Gregová  VYV  
Mgr. Soňa Grestyová ANJ, HUV tr.. prof. II.A
Mgr. Martin Joščák   TSV, OBN  
Mgr. Alexandra Kamenická ANJ, NEJ  
RNDr. Mária Kancírová, PhD. MAT, FYZ  
Mgr. Zuzana Kmeciková DEJ, OBN  
PhDr. Ľudmila Kónyová  SJL, DEJ tr. prof. VIII.O
Mgr. Gabriela Kundriková  SJL, NEJ tr. prof. I.O
Ing. Juraj Luščák  INF tr. prof. VI. O
Mgr. Ľudmila Martičková   SJL, ANJ tr. prof. II.O
Mgr. Zuzana Pulščáková, DiS. art HUV  
Mgr. Miriama Voľanská ANJ tr. prof. III.O
Mgr. Natália Getlterová ANJ, NEJ  
Mgr. Katarína Kopčak ANJ