Školský rok 2016 - 2017

Zoznam profesorského zboru:

 1. PhDr. Marián Damankoš, PhD. DEJ, OBN             riaditeľ školy
 2. ThDr. Matej Oráč, PhD. EVN       duchovný správca školy
 3. Mgr. Jela Zakarovská     MAT      zástupkyňa riaditeľa školy
 4. Mgr. Ján Bakalár              EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 5. Mgr. Erika Beňová          MAT, FYZ            tr. prof. v III. A
 6. Mgr. Lucia Beňová          BIO, GEO, EVB   
 7. Mgr. Iveta Birošová        NEJ        tr. prof. v IV. O
 8. PaedDr. Katarína Brendzová      ANJ      tr. prof. v VI. O
 9. Mgr. Miroslav Čurlík       BIO, GEO         tr. prof. v IV. A   
 10. Mgr. Mária Čurlíková      SJL, DEJ
 11. Mgr. Radoslava Čurlíková            BIO, GEO      tr. prof. v I. O, výchovná poradkyňa
 12. Mgr. Anna Demčáková                 BIO, CHE              tr. prof. v I. A
 13. Mgr Anna. Fabuľová      TSV       
 14. Mgr. Soňa Grestyová    ANJ, HUV            tr. prof. v VII. O
 15. Mgr. Martin Joščák         TSV, OBN
 16. Mgr. Alexandra Kamenická        ANJ
 17. Mgr. Zuzana Kmeciková               DEJ, OBN
 18. Mgr. Jana Kožlejová    NEJ
 19. Mgr. Ľudmila Kónyová  SJL          tr. prof. v V. O
 20. Mgr. Gabriela Kundriková    SJL, NEJ
 21. Cornelie Kutscher           lektorka  nemeckého jazyka
 22. Ing. Juraj Luščák              INF         tr. prof. v III. O
 23. Mgr. Lucia Malčovská (rod. Tomková)            ANJ, BIO
 24. PaedDr. Adriana Pancuráková   MAT     
 25. RNDr. Ján Plačko             FYZ, CHE              tr. prof. v II. A
Školský rok: