Školský rok 2010 - 2011

Zoznam učiteľského zboru EZŠ v školskom roku 2010/2011

  1. Mgr. Jarmila Kočová     
  2. Mgr. Ivana Majerníková