Prihlášky na stredné školy

Prihlášky na stredného školy pre žiakov 5. a 9. ročníka

Termín podania prihlášky na stredné školy zo strany zákonného zástupcu je 15.05.2020.

 

Harmonogram:

do 30.04.2020

Mgr. Martausová spracuje prihlášky na stredné školy na základe vyplnenej žiadosti o tlač prihlášky, ktorú zákonní zástupcovia pošlú elektronicky na martausova@esspo.sk do 30.4.2020. Do tohto termínu je možné meniť školu, konzultovať, pp. si vyžiadať simuláciu predbežného poradia. 

 

do 05.05.2020 - odovzdanie prihlášky zákonným zástupcom.

Mgr. Martausová spracuje prihlášky do pdf formy a následne ich pošle emailom rodičom.

 

do 15.05.2020 - odovzdanie podpísanej prihlášky späť do školy

Zákonný zástupca a žiak prihlášku skontrolujúvytlačia, podpíšu a doručia späť Mgr. Martausovej do školy v zalepenej obálke na meno Mgr. Martausovej - prosíme vhodiť do poštovej schránky na vchodových dverách školy.

Na prihláškach na štúdium na strednej školy pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

V prípade chybného vyplnenia prihlášky je potrebné neodkladne kontaktovať Mgr. Martausovú na martausova@esspo.sk

 

do 21.05.2020

Mgr. Martausová prihlášky zaslané zákonnými zástupcami skontroluje, skompletizuje a predloží riaditeľovi školy k podpisu a zaslaniu na vybrané školy.