Výsledky prijímacieho konania EKG4

Výsledky 2. kola

Výsledky 1. kola

 

 

 

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: