Školský rok 2009 - 2010

Zoznam profesorského zboru:

 1. PhDr. Marián Damankoš    DEJ, NOS             riaditeľ školy
 2. ThDr. Matej Oráč   EVN       duchovný správca školy
 3. Mgr. Jela Zakarovská           MAT      zástupkyňa riaditeľa školy
 4. Mgr. Erika Beňová MAT, FYZ            tr. prof. v V.O
 5. Mgr. Miroslav Čurlík             BIO, GEO             tr. prof. v IV. A
 6. Mgr. Radoslava Čurlíková   BIO, GEO             tr. prof. v IV.O
 7. Mgr. Anna Demčáková       BIO, CHE              tr. prof. v II.O
 8. Alan James Davis   lektor anglického jazyka
 9. Mgr. Mária Dirgová               TSV
 10. Mgr. Miroslava Dzubajová     SJL, DEJ tr. prof. v III. A
 11. Mgr Anna. Fabuľová            TSV
 12. Mgr. Soňa Grestyová           ANJ
 13. Stefan Andreas Hahmann, lektor nemeckého jazyka
 14. Mgr. Ľubica Henssen           NEJ        tr. prof. v VIII. O
 15. Mgr. Beáta Holakovská       MAT
 16. Mgr. Andrea Hanzová         NEJ
 17. Mgr. Ľudmila Kónyová        SJL, DEJ tr. prof. v VII. O
 18. Mgr. Ľubomíra Kuncová     NEJ        tr. prof. v VI. O
 19. Mgr. Ľubomíra Levocká      ANJ        tr. prof. v I. A
 20. Ing. Juraj Luščák     INF         tr. prof. v II. A
 21. RNDr. Ján Plačko    FYZ, CHE
 22. Mgr. Miroslava Sopková     NEJ
 23. Mgr. Jana Vagaská ANJ, EVB             tr. prof. v II.O
 24. Mgr. Júlia Verčimáková       DEJ, NOS
 25. Mgr. Ján Bakalár     EVN      ev. a. v. farár v CZ Prešov, senior ŠZS
 26. Mgr. Ondrej Koč    EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 27. Mgr. Katarína Podhajecká HUV
 28. Mgr. Emília Klimová              VYV