Voľby do rady školy

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy dňa 7.3.2019.


Oznam zo dňa 4.2.2019:

Riaditeľ ESŠ vyhlasuje 2. kolo volieb zástupcov rodičov žiakov Evanjelickej spojenej školy v Prešove do Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole v termíne: piatok, 08.02.2019, od 07.30 do 16.00 hod.  

 

Vážení rodičia.

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy vyhlasuje voľby zástupcov rodičov žiakov Evanjelickej spojenej školy v Prešove do Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole.

Voľby sa budú konať v stredu 30.1.2019, od 7:30 do 17:00 na sekretariáte školy.

Návrhy na kandidátov na funkciu zástupcu rodičov žiakov v Rade školy prijímame do piatku 25.1.2019 do 15.30. Do tohto termínu je potrebné, aby kandidáti na funkciu odovzdali na sekretariáte školy podpísaný súhlas s kandidatúrou.

Ing. Jozef Wagner, Ing. Matúš Martiček, Emília Mathéová

mandátová a volebná komisia