Školský rok 2014 - 2015

Zoznam profesorského zboru:

 1. PhDr. Marián Damankoš, PhD.   DEJ, OBN             riaditeľ školy
 2. ThDr. Matej Oráč, PhD.  EVN       duchovný správca školy
 3. Mgr. Jela Zakarovská      MAT      zástupkyňa riaditeľa školy
 4. Mgr. Ján Bakalár               EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 5. Mgr. Petra Bajusová       DEJ, OBN, VYV, VUM
 6. Mgr. Erika Beňová            MAT, FYZ            tr. prof. v I. A
 7. Mgr. Lucia Beňová           BIO, GEO             tr. prof. v III. O
 8. Mgr. Iveta Birošová         NEJ        tr. prof. v II. O
 9. Remmer de Boer              lektor nemeckého jazyka
 10. PaedDr. Katarína Brendzová       ANJ, DEJ
 11. Bc. Dušan Cina   TSV
 12. Mgr. Miroslav Čurlík        BIO, GEO            
 13. Mgr. Anna Demčáková BIO, CHE              tr. prof. v III. A
 14. Mgr. Miroslava Dzubajová           SJL. DEJ tr. prof. v IV. O
 15. Mgr Anna. Fabuľová       TSV        tr. prof. v IV. B
 16. Mgr. Soňa Grestyová      ANJ        tr. prof. v V. O
 17. Mgr. Andrea Hanzová    SJL, NEJ                tr. prof. v I. O   
 18. Mgr. Jaroslav Hudák        MAT, TCH
 19. Mgr. Ondrej Koč               EVN       ev. a. v. farár v CZ Prešov
 20. PhDr. Zuzana Karabinošová         NEJ        tr. prof. v II. A
 21. Mgr. Zuzana Kmeciková DEJ, OBN
 22. Mgr. Ľudmila Kónyová   SJL, DEJ tr. prof. v VIII. O
 23. Cornelie Kutscher            lektorka nemeckého jazyka
 24. Ing. Juraj Luščák                INF         tr. prof. v VII. O
 25. Mgr. Zuzana Martausová              ANJ, NEJ             
 26. RNDr. Ján Plačko               FYZ, CHE              tr. prof. v IV. A, výchovný poradca
 27. Mgr. Lucia Tomková        ANJ
 28. Mgr. Anna Bakalárová    školská psychologička