Gymnasium Grossengottern

Gymnázium Friedricha Ludwiga Jahna  v Großengotterne
[Friedrich Ludwig Jahn–Gymnasium Großengottern]

Gymnázium Friedricha Ludwiga Jahna v Großengotterne je partnerskou  školou EKG od roku 2005. Navštevuje ho takmer 500 žiakov. Keďže Großengottern je malým durínskym mestečkom (2 200 obyvateľov), denne na toto osemročné gymnázium dochádzajú žiaci z viac než 30 obcí v okolí. Od svojho založenia v roku 1991 (premenou Vyššej polytechnickej školy Júliusa Fučíka) je však škola veľmi obľúbená najmä vďaka možnostiam, ktoré svojim žiakom ponúka: bilingválne anglicko-nemecké vyučovanie geografie v 3. ročníku, kurz Aplikovaných prírodných vied v 7. a 8.ročníku, podpora talentov v krúžku  ľahkej atletiky, v divadelnom, výtvarnom a viacerých ďalších krúžkoch. Pre žiakov 6. a 7.ročníkov škola každoročne organizuje poznávacie zájazdy do Francúzska a Anglicka a už tradične aj divadelné predstavenie končiacich ročníkov, vianočný bazár a majáles. Škola využíva obecnú modernú športovú halu a knižnicu vo svojej blízkosti a úzko spolupracuje aj s mnohými firmami v okolí.

http://www.fljg-grossengottern.de/