Rodičovské združenie pri EKG

Rodičovské združenie pri ESŠ v Prešove - organizačná zložka EKG,  

Námestie legionárov 3, 080 01  Prešov

IČO: 50384759


Rozpočet RZ EKG na školský rok 2020/2021

Hlasovanie o rozpočte RZ EKG na školský rok 2020/2021


OZNÁMENIE

V online hlasovaní, ktoré prebehlo cez Edupage v dňoch 29.9.2020 - 1.10.2020 rodičia RZ EKG pri ESŠ v Prešove  schválili rozpočet, a tým aj výšku členského príspevku na školský rok 2020/2021 v sume 60,00 eur na žiaka.

  • Pri 2 súrodencoch sumu 90,00 eur/rodina, 45,00 eur pre každého žiaka.
  • Pri 3 a 4 súrodencoch sumu 90,00 eur/rodina, 30,00 eur pre každého žiaka

prosím Vás, aby ste uhradili schválený členský príspevok čo najskôr, najneskôr do 31.01.2021  bankovým prevodom, číslo účtu: IBAN: SK 50 8330 0000 0029 0105 7054,  VS XXXX, do poznámky uveďte meno žiaka, /ak Vám Vaša finančná situácia nedovoľuje môžete platiť aj po čiastkach, je to 12,00 eur, 092019-01/2020/ alebo

  • v hotovosti do rúk triednej profesorky, ak nemáte zriadený účet.
  • Prosím neplaťte vkladom na účet je tam vysoký poplatok!!!

Aj vďaka tomuto príspevku môžete:

  • podporiť biblické a jazykové tábory /víkendovky s duchovným správcom/,
  • podpora zahraničných kontaktov,
  • dar škole /investície/, učebné pomôcky, exkurzie, umenia a kultúra /zimné korčuľovanie/,
  • dar organistovi /sprevádzanie pri Službách Božích/, školské výlety, odmeny žiakom,
  • poistenie žiakov a tričká na hodiny TV pre I.O, I.A, ŽŠR a Domino.

                                                                                                                                                                                                         ĎAKUJEME


Predseda RZ pri ESŠ v Prešove - OZ EKG:

Bibiana Ferencová, email: predseda.rz.ekg@esspo.sk

Pokladník RZ pri ESŠ v Prešove - OZ EKG:

Mária Vaverková, pokladnik.rz.ekg@esspo.sk

Triedni dôverníci:

Majerník Dušan, I.O

Lišková Evka, II.O

Šepeľáková Gabriela, III.O

Ferencová Bibiana, IV.O

Čurlík Ján, VI.O

Brozman Ján, VII.O

Vaverková Mária VIII.O

Štofaňáková Janka, I.A

Silvaiová Mária, II.A

Lacková Eva, III.A

Petrová Jana, IV.A


Školský rok 2019/2020

Rozpočet RZ pri EKG na školský rok 2019/2020

Správa o hospodárení RZ EKG za školský rok 2018/2019

Správa revíznej komisie k 31.8.2019


Školský rok 2017/2018

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2017/2018

Správa o hospodárení RZ EKG za rok 2016/2017

Zápisnica zo zasadnutia členskej schodze RZ pri EKG dňa 7. 9. 2017

Správa revíznej komisie k 31. 8. 2017

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2016/2017


Školský rok 2016/2017

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2016/2017

Správa revíznej komisie k 1. 9. 2016

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2015/2016

Návrh rozpočtu na rok 2016/2017

Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze RZ pri EKG dňa 7. 9. 2016

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 30. 11. 2016

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 21. 3. 2017


Školský rok 2015/2016

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2015-2016

Zápisnica z plenárneho zasadnutia rodičov dňa 9. 9. 2015

Správa o hospodárení RZ za rok 2014-2015

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2014/2015

Správa revíznej komisie k 31. 8. 2015


Školský rok 2014/2015

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2014-2015

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 9. 9. 2014

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2013-2014

Správa o hospodárení RZ za rok 2013-2014

Správa revíznej komisie k 31. 8. 2014


Školský rok 2013/2014

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 13. 5. 2014

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 26. 3. 2014

Rozpočet RZ pri EKG na rok 2013-2014

Zápisnica zo zasadnutia rady rodičov dňa 5. 9. 2013

Správa o činnosti rady rodičov za rok 2012-2013

Správa o hospodárení RZ za rok 2012-2013

Školský rok: