2019/2020

EKG 8-ročné

Milí študenti a rodičia,

pozývame Vás na online prednášku, organizovanú Leaf Academy, o možnosti štúdia a získaní štipendia na štúdium v zahraničí prostredníctvom ASSIST (Americkej neziskovej organizácie). Prednáška je určená žiakom V.O, I.A , II.A  a ich rodičom.

Otázky bude možné klásť na sli.do  #stipkaekgpo  alebo https://app.sli.do/event/zldmczsf

Prednáška sa uskutoční v utorok 10.11.2020 o 15:30.

 

Prihlasovacie údaje:

Organizačné zložky: 

Stránky