Gymnasium Remscheid

Výmenný pobyt žiakov z Remscheidu v Prešove v školskom roku 2018/2019

Ďalšia pekná akcia za nami. Od 29.4. do 6.5.2019 sa žiačky a žiak :-) z III.O, V.O, VI.O a VII.O mohli zdokonaľovať v cudzích jazykoch a zhostiť sa roly hostiteľov. EGK totiž znova privítalo 8 žiačok a 2 učiteľov z partnerského Leibniz gymnázia z nemeckého Remscheidu.Týždeň, ktorý sa niesol v duchu geocachingu, bol nabitý programom a aktivitami, a teda aj patrične náročný. Najprv pomocou "kešiek", súradníc a indícií žiaci spoznávali Prešov, jeho históriu a pamiatky. Okrem toho si v Staroľubovnianskom hrade a skanzene pozreli, ako sa kedysi žilo na severnom Spiši a v miestnom salaši ochutnali našu kuchyňu. Trochu zábavy pred túrou na zamrznuté Popradské pleso si užili v Tricklandii a spoločný čas zavŕšili v krásnej Jasovskej jaskyni a Košiciach. Posledný spoločný večer strávili bowlingom. Víkend strávili v rodinách a domov sa vrátili plní dojmov z novej krajiny, ľudí a zážitkov. Počasie väčšinu času prialo a o to krajší bol spoločne strávený čas.Naši žiaci sa mohli uistiť, že s nemčinou a angličtinou to i nich vôbec nie je také zlé. Ďakujeme rodinám a všetkým zúčastneným.

Ďakujeme mestu Prešov, ktoré je partnerským mestom Remscheidu, že podporilo tento výmenný pobyt a schválilo dotáciu vo výške 800 €.


Výmenný pobyt žiakov ESŠ v Remscheide v školskom roku 2017/2018

V dňoch 21. až 29. apríla sme sa 12 žiačok spolu s pani učiteľkou Kamenickou vybrali veľmi pohodlným minibusom na letisko do Krakova z ktorého sme o pól ôsmej odleteli do Dortmundu. Tam nás v neskorých hodinách očakávali naše staronové rodiny u ktorým sme bývali 9 dní. Nasledujúci deň sme strávili v našich rodinách ktoré nám pripravili rôznorodý program ako výlet do Holandska, návšteva skanzenu alebo iných miest. V pondelok sa začal náš spoločný program kde sme po veľmi priateľskom privítaní v škole išli na radnicu do Remscheidu na ktorej nám primátor mesta veľmi zaujímavou interaktívnou formou ukázal aké úlohy musia všetci poslanci mesta plniť. Nasledujúci deň sme dopoludnie strávili v škole, absolvovali sme rozhovor s pánom z novín a neskôr sme počas workshopu hrali na rôzne hudobné nástroje. Poobede sme sa vybrali do časti mesta Lennep kde sme plnili úlohy v skupinách a spoznávali mestečko. Počas tohto týždňa sme okrem vyučovania navštívili Schloss Burg, kde sme stretli nejakého nemeckého superstaristu, ktorý zhodou okolností v nedeľu vypadol, boli sme v  múzeu náradia a múzeu v Neandertali.  Vlakom sme sa dopravili aj do Kolína kde sme po prehliadke dómu mohli vyšliapať na vežu s krásnym výhľadom na celé mesto a potom si užiť nakupovanie. V piatok sa náš spoločný program skončil rozlúčkovou párty. Víkend sme strávili v rodinách a v nedeľu sme odcestovali lietadlom smer Prešov. Za tento celý výmenný pobyt by sme sa chceli poďakovať  pani učiteľke Kamenickej, ktorá nás sprevádzala a niekedy aj prekladala. No myslím si, že celý týždeň sme zvládli a prežili skvelo spolu s našimi novými kamarátmi.

Ďakujeme mestu Prešov, ktoré je partnerským mestom Remscheidu, že podporilo tento náš pobyt a poskytlo dotáciu vo výške 2 000 € .

http://www.ronsdorfer-wochenschau.de/ausgaben/2018/18.18.%20ronsdorfer%20wochenschau.pdf

https://www.rga.de/lokales/remscheid/maedchen-presov-gehen-bergischen-entdeckunsreise-9811002.html

http://www.cms.sonntagsblatt-online.de/images/pdf-ausgaben/kws/17-kw.pdf

 

Städtisches Leibniz-Gymnasium Remscheid, SRN - Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov, SR

    Partnerstvo, založené na výmenných pobytoch žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove a Mestského Leibnizovho gymnázia v Remscheide sa začalo v roku 2011  návštevou Remscheidu pánom riaditeľom M. Damankošom a niekoľkými učiteľmi nášho gymnázia. Remscheid ako partnerské mesto Prešova bolo výbornou možnosťou pre nadviazanie priateľských vzťahov a začiatok budovania niečoho, čo ponúkne vynikajúcu možnosť našim i nemeckým žiakom spoznať kultúru, zvyky a obyčaje inej krajiny a národa a zlepšiť sa v jazykových zručnostiach.
    Výmenné pobyty sa uskutočňujú raz ročne v Prešove, v nasledujúcom roku v Remscheide. Spravidla trvá návšteva týždeň. 14-16-roční žiaci sú ubytovaní v hosťovských rodinách, program pripravujú učitelia nemčiny na slovenskej strane a angažovaní učitelia na strane nemeckej. Umožňujú im nahliadnuť do histórie regiónu a krajiny, zameriavajú sa na návštevu významných miest, na účasť na rôznorodých podujatiach, prácu v zmiešaných skupinách na vybranej téme a pod. Pri všetkých aktivitách prichádza k intenzívnemu využívaniu cudzieho jazyka, žiaci sú často krát vystavení neočakávaným situáciám každodenného života, v ktorých sa musia vynájsť a vyskúšať si svoju kreativitu a iné zručnosti.
    Motivácia našich žiakov je vysoká, na strane nemeckej nižšia, keďže ide v partnerských výmenách predovšetkým o zlepšenie zručností v nemeckom jazyku. Pán Klaus Fey, učiteľ Mestského Leibnizovho gymnázia, vynakladá veľké úsilie už pred uskutočnením výmeny prezentáciou Slovenska ako turisticky atraktívnej krajiny medzi svojimi žiakmi. Aj jeho zásluhou je možné uskutočniť stretnutie každý rok.

https://www.leibniz-remscheid.de/