Školský rok 2001 - 2002

Zoznam  profesorského zboru:
PaedDr. Milan Černaj          FYZ         riaditeľ školy            
Mgr. Kristián Kostecký           EVN         duchovný správca  školy     
RNDr. Ján Plačko              CHE         zástupca riaditeľa
Mgr. Ján Bakalár            EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
Mgr. František Botko        MAT, FYZ
Mgr. Miroslav Čurlík          BIO, TEV    tr. prof. v príme          
PaedDr. Valentína Černajová      GEO, BIO, RUJ     tr. prof. v tercii        
Mgr. Marián Damankoš         DEJ, NOS     tr. prof.  v kvarte         
Mgr. Mária Dirgová          TEV
Mgr. Daniela Dziaková          ANJ
Mgr. Slávka Dugasová        LAT
Dr. Walter Erath            NEJ        lektor nemeckého jazyka
Kelly Erin                ANJ        lektorka anglického jazyka
Mgr. Anna Fabuľová          TEV         tr. prof.  v kvinte B     
Mgr. Soňa Grestyová          ANJ, HUV     tr. prof. v I. ročníku
Mgr. Iveta Kačurová          NEJ         tr. prof.  v sekunde     
Mgr. Martina Kajňáková         NEJ, EVN     tr. prof.  v kvinte A
Mgr. Ondrej Koč            EVN        ev. a. v. farár v CZ Prešov
Mgr. Ľudmila Kónyová        SJL         tr. prof.  v II. ročníku     
Mgr. Jana Lačná             NEJ
Ing. Juraj Luščák            INF
PhDr. Pavel Mihok            SJL        tr. prof.  v sexte        
Mgr. Mária Minarčíková        NEJ
Mgr. Božena Mišinová        MAT, FYZ, EVN
Mgr. Martina Palková        MAT, FYZ
Irene Stewart            ANJ        lektorka anglického jazyka
Mgr. Jela Zakarovská        MAT, CHE     tr. prof.  v IV. ročníku    
Mgr. Monika Wachová        VYV, EST