21-2020

spolupráca pri realizácii Národného projektu
Rok: 
2020
Partner: 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Typ zmluvy: 
Cena: 
0,00 €
Dátum vystavenia: 
pondelok, 16. november 2020
Dátum zverejnenia: 
pondelok, 4. január 2021
Typ dokumentu: