Informácia pre maturantov

Platnosť preukazu ISIC:

Platnosť pre dopravu (MHD, SAD, ŽSR, ...) je vždy do konca júna aktuálneho školského roka.

Ak máte zakúpenú aktuálnu ISIC  známku, platnosť preukazu pre zľavy v obchodoch je do 30.9.

Organizačné zložky: