Medzinárodný jazykový certifikát DSD l

Spolu 17 žiakov  Vl.O a Vll.O triedz absolvovalo jazykovú skúšku DSD l na úrovni B1, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. V dňoch  16. a 17. júna 2020  sa konala jej posledná - ústna časť. Žiaci preukázali svoje jazykové zručnosti v oblastiach čítanie a počúvanie s porozumením, písomná a ústna komunikácia. Na výsledky skúšky budeme trpezlivo čakať najbližšie mesiace, pretože testy sa hodnotia v Nemecku.

Mgr. Gabriela Kundríková, Mgr. Iveta Birošová