Prijímacie konanie do 1. ročníka osemročného štúdia EKG

V dňoch 15. a 18. júna sa konali prijímacie skúšky do 1. ročníka osemročného štúdia v EKG pre školský rok 2020/ 2021.