Súkromná školská jedáleň informuje

OZNAMY PRE STRAVNÍKOV

Stravovacie služby pre žiakov gymnázia zabezpečuje:

Súkromná školská jedáleň
prevádzka Volgogradská 3
080 01 Prešov
Telefón:  051/77 111 01

email: ssjpo@ssjpo.sk

Zapísať sa na stravu (prihlásiť sa) môžete na adrese Súkromnej školskej jedálne alebo odovzdaním vyplneného zápisného lístka na sekretariáte školy (p. Šimová). Stravníci, ktorí sa už v našej jedálni stravovali, nemusia vypĺňať zápisný lístok, stačí, keď sa prihlásia od septembra na obedy ( uhradiť stravné, poprihlasovať sa na jednotlivé dni).

Úhradu stravného môžete realizovať:
a) trvalým príkazom v banke na číslo účtu Súkromnej školskej jedálne: 4001386409/7500 (ČSOB) - SK28 7500 0000 0040 0138 6409
c) jednorázovou úhradou (priamy vklad v banke, prevodný príkaz, internetbanking)

Po prihlásení sa na stravu dostanete svoje prihlasovacie meno a heslo na internetovú stránku www.infostrava.sk. Na výdaj stravy budete používať dochádzkový čip, ktorý dostanete od triedneho učiteľa. Vlastníci ISIC preukazu budú na stravu aj na dochádzku využívať ISIC preukaz.
Na uvedenej stránke bude zverejnený jedálny lístok vždy minimálne týždeň dopredu s možnosťou výberu z troch jedál.

Zmeniť jedlo alebo odhlásiť sa zo stravy môžete na internetovej stránke www.infostrava.sk najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho dňa. Zmeny si vykonáva každý stravník sám. Odhlásené obedy vám nebudú účtované. Pre zjednodušenie objednávania stravy si z Obchod Play môžete do mobilného telefónu stiahnuť aplikáciu Infostrava.

Prihlásený obed bude vydaný po priložení ID karty k čítaciemu zariadeniu, ktoré sa nachádza vo výdajni školskej jedálne pre gymnázium.

Prípadnú stratu ID karty je potrebné bezodkladne nahlásiť na čísle 051/77 111 01 alebo emailom na ssjpo@ssjpo.sk.