Začiatok školského roka 2020/2021

Školský rok 2020/2021 sme v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu otvorili netradične - v triedach s rúškami na tvári so svojimi triednymi učiteľmi. K všetkým sa prihovoril riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD. svojim slávnostným príhovorom. Povzbudivé slová zazneli i v pozdrave duchovného správcu ESŠ ThDr. Mateja Oráča, PhD.