Zmluvy

Číslo zmluvy Rok Typ zmluvy Partner Predmet Cena Dátum vystavenia Dokument
27-2015 2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2611/2015 Slovenská republika - CVTI SR 07.10.2015 PDF icon zmluva_o_bezodplatnom_prevode_majetku_statu.pdf
26-2015 2015 Zmluva o zabezpečení LVK Súkromná škola v prírode, Tatranská Lomnica 29.09.2015 PDF icon lyziarsky_kurz.pdf
25/2015 2015 Zmluva o spolupráci Wastex Slovensko, s. r. o. dodávka čerstvého ovocia a zeleniny - € 10.09.2015 PDF icon wastex.pdf
24/2015 2015 Partnerská dohoda Paneurópska vysoká škola, n. o. spolupráca na projekte - € 10.09.2015 PDF icon paneuropska_vs.pdf
23/2015 2015 Zmluva o poskytovaní služby Espik Group s. r. o., Orlov Odvoz a likvidácia odpadu zo školskej jedálne 21,60 € 24.08.2015 PDF icon espik_group.pdf
22/2015 2015 Zmluva o dielo EV-konštrukt, Prešov rekonštrukcia tried 5255€ 29.06.2015 PDF icon ev_konstrukt.pdf

Stránky