Biblická olympiáda

4. 6. 2021 prebiehalo celoslovenské kolo Biblickej olympiády po prvý krát online. Z prvého stupňa našu školu reprezentovali traja najlepší zo školského kola.
1. miesto - Filip Kušnír - 4. B - v celoslovenskom kole 12. miesto,
2. miesto - Lívia Majerníková - 3 .B - v celoslovenskom kole 10. miesto,
3. miesto - Ema Macejová - 4. B - v celoslovenskom kole 16. miesto.
Všetkým srdečne blahoželáme. Veríme, že všetko to, čo Biblie počas prípravy na súťaž načerpali neboli len vedomosti, ale aj múdrosť pre život.
Galéria: 
Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: