"Čarovné jablko"

ČAROVNÉ JABLKO

Je názov okresnej výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Súkromná základná umelecká škola v Bardejove. V Prešove má svoje elokované pracovisko.

Tohtoročná téma „V kruhu rodiny“ získala pozornosť a inšpirovala mnohých žiakov k pekným výkonom. Svedčí o tom aj ich úspech v každej kategórii!

Užší výber tvorilo 32 prác, ktoré si opäť môžete pozrieť vo videogalérii.

Víťazom srdečne gratulujeme!

Sú nimi:

2. kategória: 2. miesto: Melánia Šintalová 2.B

3. kategória: 1. miesto: Tirzah Anna Stancel 4.A

4. kategória: 3. miesto: Branislav Šimočko 5.B

Nech Pán Boh dá, aby kruh Vašich rodín bol bezpečným miestom plným lásky, porozumenia a odpúšťania....

                                                                                                                                          -jv-

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: