EZŠ - 1. stupeň (1. - 4. ročník)

Zoznam pomôcok pre žiakov 2. ročníka

Zoznam pomôcok pre žiakov 3. ročníka

Zoznam pomôcok pre žiakov 4. ročníka

 

Voľné pracovné miesto pre asistenta učiteľa.

Jún

Výtvarná súťaž "Čarovné jablko"

7.jún 2021 - Metodický deň učiteľov 1.supňa

7. jún 2021 - Riaditeľské voľno 

4. jún 2021 - Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

Máj

Zoznam pomôcok pre 1. ročník

Vážení rodičia, 

končí sa zber SABI viečok  a tetrapakov - donáška do školy 19. - 20.5. Viečka aj tetrapaky je potrebné spočítať a odovzdať triednej učiteľkeV prípade väčšieho množstva kontaktujte imrichova@esspo.sk Prosím Vás, aby ste aj po odovzdaní surovín pokračovali v zbere, ktorým pomáhate šetriť životné prostredie. 
 
Zber papiera bude 24. - 26.5. Podrobnosti dodatočne.
Mgr. Mária Imrichová    

7.5.2021 - Duchovná pieseň - celoslovenské kolo

 

Apríl

 
20. - 21.4.2021 - Hliníkový skarabeus
Vážení rodičia, tento rok sa neuskutoční súťaž v zbere hliníka, Hliníkový Skarabeus. V dňoch 20.4. - 21.4. máte možnosť vyzbieraný odpad doniesť do školy a TSMP ho následne vyvezú.  Hliník donášajú deti do triedy a triedna učiteľka si zapíše žiaka. V prípade väčšieho množstva, kontaktujte imrichova@esspo.sk . Zberom hliníkových obalov prispievate k ochrane životného prostredia. 
 
18. 4.2021 - Šachový turnaj
 
 
Úspech v celoslovenskom kole súťaže
S veľkou radosťou sa na známosť dáva,
že na našej EZŠ zas úspech v literárnej súťaži,
až v ďalekej Bratislave žiačka získava!
Nuž veru, je to tak
- školské Pisateľské BrČkO
nie je tu len tak,
ale múdre deti,
píšu múdre veci :).
Tentokrát Kristínka Gavliaková z 3.A
1. miesto vyhrala,
a dokonca aj cenu verejnosti získala.
Chcete si jej príbeh prečítať?
Stačí len trochu v počítači poklikať
a o psíkovi Šarykovi si môžete prečítať.

 

 

Marec

23. - 25.3. - Okresné kolo vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach 2021"

Každý deň Vám budeme na stránke našej školy prinášať videá zo života v našej EZŠ:

Inklúzia v našej škole - pozrite si video.

Rôzne aktivity v EZŠ - pozrite si video.

Olympijský deň - pozrite si video.

Športové aktivity v EZŠ - pozrite si video.

Projektové týždne - pozrite si video.

Prestávky v EZŠ - pozrite si video.

Krúžková činnosť v EZŠ - pozrite si video.

Vyučovanie metódou CLIL - pozrite si video.

Obľúbená akcia - Noc v škole - pozrite si video 1 a video 2.

Ako trávia čas deti v školskom klube? - pozrite si video.

Prvé video je o Škole v prírode. Naša škola má 4 vlastné animačné programy: Evanjelická republika, Ekoškola, Autoškola a Športová olympiáda. Nech sa páči, pozrite si, ako to na nich vyzerá :) - video

Rok v našej základnej škole - pozrite si video.

9.3.2021 od 15:30 do 16:30 sa uskutočnil online Deň otvorených dverí prostredníctvom Zoom konferencie.

 

Február

Hviezdoslavov Kubín

Január

Milí rodičia,
aj v tomto školskom roku prebieha na našej EZŠ žiacka súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe. Touto cestou Vás chceme pozvať do rodičovskej poroty, kedy máte možnosť svojím hlasom rozhodnúť, kto získa cenu rodičovskej verejnosti. Stačí ak na web stránke: https://pisatelskebrcko.webnode.sk/ v termíne od 12.(utorok) do 14.1.(štvrtok) zahlasujete za jednen text, ktorý Vás čo najviac oslovil. Koncom januára zverejníme výhercov.
Tešíme sa na Vašu spoluprácu!

 

November

18. november 2020 - Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok

16. - 20. november 2020 - Týždeň boja proti stresu. Farbami na oblečení sa pripojíme ku jesenným farbám našej prírody. Prosíme Vás o spoluprácu, aby Vaše deti mali v daný týždeň niektorú časť oblečenia podľa nasledujúceho harmonogramu:

Pondelok – žltá

Streda – zelená

Štvrtok – červená

Piatok – hnedá/oranžová

11.november 2020 - Logická olympiáda

Vážení rodičia, ďakujeme vám, že ste sa v školskom roku 2019/2020 zapojili do zberu druhotných surovín a prispeli tak k ochrane prírody.        

V školskom roku 2020/2021 bude zber prebiehať nasledovne:

Surovina

Termín zberu

Poznámka

Papier

 

17.5. –20.5. 2021

Donáška do školy len v danom termíne!

Papier zviazaný, označený menom žiaka a triedou

Viečka

a tetrapaky

SABI

Ukončenie súťaže 30.9.2020

Donáška do školy 28.9. - 29.9. 2020

Spočítané viečka priniesť triednej učiteľke

TP čisté, suché, zviazané po 10 ks

 

Hliníkové fólie

04/2021 – pred Dňom Zeme

(presný termín po vyhlásení súťaže)

Donáška do školy v upresnenom termíne.

Vrchnáky z PET fliaš

26. 10. – 28.10.2020

7.6. - 10.6.2021

Zber doma, donáška len v danom termíne!

Zber na pomoc ľuďom v núdzi

Zber elektroodpadu

priebežne

Na oknách na chodbe sú umiestnené krabice na batérie

Ďakujeme za spoluprácu.                                                                                                         Koordinátorka: Mgr. Mária Imrichová

 

 

Pomôcky pre žiakov 4. ročník šk. rok 2020/2021

Pomôcky pre žiakov 3. ročník šk. rok 2020/2021

Pomôcky pre žiakov 2. ročník šk. rok 2020/2021

Pomôcky pre žiakov  1. ročník šk. rok 2020/2021


Vážení rodičia,

vzhľadom k mimoriadnej situácii v školskom roku 2019/20 bude súťaž s MilkAgrom ukončená až na konci septembra. Prosím, aby ste pokračovali v zbere SABI viečok a tetrapakov, znížite tým enviromentálne zaťaženie životného prostredia.        

Mgr. Mária Imrichová, koordinátorka zberov


Hodnotenie žiakov

V súlade s Usmernením ministra školstva zo 6. apríla 2020 riaditeľ školy informuje zákonných zástupcov a žiakov o spôsobe hodnotenia a klasifikácie vyučovacieho procesu v čase prerušeného klasického vyučovania.

Hodnotenie žiakov EZŠ

 


Darujte 2%

Marec

Už po druhýkrát sa žiaci EZŠ pokúšali prostredníctvom školskej súťaže PISATEĽSKÉ BrČkO umiestniť v celoslovenskej literárnej súťaži mladých autorov, ktorú každoročne vyhlasuje vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana. To, že sú naši žiaci šikovní svedčí aj skutočnosť, že Filip Choma (2.B), Eva Demčáková (3.B), Lucia Goliášová (4.B) a Natália Harčárová (4.B) postúpili do finále.

Už teraz vieme s istotou sľúbiť, že ich práce budú súčasťou literárneho zborníka, avšak to, aké miesto získali sa dozvieme až v marci 2020. Ak sa chcete sa zapojiť do hlasovania o cenu poroty a podporiť našich žiakov, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára.

Držíme im palce!  

2. - 6.3.2020 - Jarné prázdniny

10.3.2020 - Triedne aktívy od 16:00 - 18:00 - zrušené príkazom RŠ 07/2020

13.3. 2020 - Noc v škole - zrušená príkazom RŠ 07/2020

16. - 20.3.2020 - Plavecký výcvik žiakov 3. ročníka - zrušený

23.3.2020 - Matematický klokan

Február

3.2.2020 - Polročné prázdniny

4.2. 2020 - Školské kolo v prednese próza - Hviezdoslavov Kubín o 14:00

6.2.2020 - Školské kolo v prednese poézia - Hviezdoslavov Kubín o 14:00

19.2. 2020 - Predškoláci vo veľkej škole

21.2.2020 - ŠKD - Karneval

27.2.2020 - Deň otvorených dverí

Január

28. 1. 2020 - Polročná pedagogická rada EZŠ

31.1.2020 - Odovzdávanie polročných vysvedčení

December

2.12.2019 - Začiatok Adventu

2.12.2019 - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vianočné vystúpenia detí

05.12.2019 (štvrtok)

2.B / Mgr. Bendíková

 

 

 

 

knižnica

 

 

 

 

16.00 – 17.00

09.12.2019 (pondelok)

3.A / PaedDr. Demčáková

10.12.2019 (utorok)

2.A / PaedDr. Tutoky

11.12.2019 (streda)

3.B / PaedDr. Vereščáková

13.12.2019 (piatok)

1.A, 1.B / Mgr. Vassová, Mgr. Majerníková

16.12.2019 (pondelok)

4.A, 4.B / Mgr. Imrichová, Mgr. Feničová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2019 - beseda 3.B so spisovateľkou A. Verešpejovou

20. 12. 2019 o 9:30 - Služby Božie pre EMŠ a EZŠ 1. - 4. ročník.

November

9.11. 2019 - 14:30 - Korčuľovanie ESŠ - PSK aréna

14.11. 2019 - Hviezda Prešova

18. - 22.11. 2019 - Farebný týždeň

 Pondelok – modrá

Utorok – žltá/oranžová

Streda – zelená

Štvrtok – červená

Piatok – bielo - čierna

19.11. 2019 - 16:00 - Triedne aktívy

Október

2. - 4.10. 2019 - Jesenný projektový týždeň

15. 10. 2019 - Pisateľské brčko

27.10. 2019 - Vystúpenie k mesiacu úcty k starším - 9:00 Služby Božie

28.10. 2019 - Červená čiapočka DJZ - divadelné predstavenie

29.10.2019 - 9:30 - Služby Božie

September

27.9.2019 - Beseda so spisovateľom Júliusom Belanom v knižnici Slniečko - 4. ročníky

20.9.2019 - Imatrikulácia prvákov (ŠKD)

Vážení rodičia, 
pozývame Vás na členskú schôdzu Rodičovského združenia pri Evanjelickej základnej škole v Prešove, ktorá sa uskutoční v utorok 10.09.2019 o 16.30 v knižnici školy
Po skončení členskej schôdze ( asi o 17.30) sa budú konať triedne aktívy v triedach, na ktorých si zvolíte triednych dôverníkov na tento školský rok. O 18.00 sa v knižnici uskutoční stretnutie členov rodičovskej rady.

2. 9. 2019 o  8:30 - Slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. chráme Svätej Trojice (1. stupeň)

                                Po skončení SLB idú žiaci 1.AB a 5.AB do školy s triednym učiteľom, ostatní žiaci domov.

 

Zoznam pomôcok na školský rok 2020/2021.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

 

Organizačné zložky: 
Podkategória: 
Školský rok: